Mountain Snow
H. 'Mountain Snow'
White-margined sport of H. montana 'Aureomarginata' with green centres to leaves. Also known as H. montana 'Mountain Snow'.

Alternative: H. 'White On'
Plant Size
  Giant: 27" x 68"  
Leaf
  14" x 8"; green, white margins  
Flower
  Pale lavender  
Parentage
  Sport of H. montana 'Aureomarginata'  
Mountain SnowMountain Snow